იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2023 წლის 05 მაისს სამართლებრივი ენის ცენტრმა თანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმა იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან. მემორანდუმი მიზნად ისახავს ერთობლივი საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელებას.