სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2023 წლის 05 აპრილს სამართლებრივი ენის ცენტრმა თანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმა სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან. მემორანდუმი მიზნად ისახავს ერთობლივი საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელებას.