ტრენინგი გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის მოზარდთა აკადემიაში

2023 წლის 20 აპრილს CLL-მა გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის მოზარდთა აკადემიაში ჩაატარა ინგლისურენოვანი ტრენინგი ამერიკის ხელისუფლების შესახებ. სკოლის მოსწავლეები გაეცნენ ისეთ საკითხებს, როგორიცაა აშშ-ს ხელისუფლების დონეები, ხელისუფლების შტოები და სხვა.