ELSA-თან თანამშრომლობით ჩატარებული ტრენინგები

2024 წლის 30 და 31 მარტს, CLL-მა თბილისის ELSA-თან (ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაცია) თანამშრომლობით ჩაატარა სამართლებრივი წერის ინგლოსურენოვანი ტრენინგები. მასში მონაწილება მიიღეს საქართველოს სხვადასხვა უნივერსიტეტის სტუდენტებმა. მონაწილეებმა გაიძლიერეს უნარები, რომლებიც საჭიროა კარგი სამართლებრივი წერისთვის, გაიღრმავეს ცოდნა იმეილებისა და წერილების სტრუქტურასა და გამოსაყენებელ ფრაზებთან მიმართებით.