სამართლებრივი ინგლისურის ონლაინ კურსი II – B2 და უფრო მაღალი დონისთვის

კურსის ხანგრძლივობა

19 სექტემბერი 2023 – 9 თებერვალი 2024 (5 თვე)

კურსის განრიგი:

 • კვირაში ორჯერ
 • სამშაბათი & პარასკევი
 • 19:00 – 20:30 (საქართველოს დრო – UTC+4)

კურსის ტიპი:

ონლაინ გაკვეთილები Zoom-ის გამოყენებით

სტუდენტების რაოდენობა:

ჯგუფში არაუმეტეს 4 სტუდენტი

ღირებულება:

390 ლარი თვეში (8 გაკვეთილი)

ქვემოთ ჩამოთვილილი უნივერსიტეტის სუდენტებისთვის მოქმედებს სპეციალური ფასი – თვეში 320 ლარი:

 • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი
 • სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • შოთა მესხიას სახელობის ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
 • ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მოთხოვნები

 • ინგლისურის დონე: B2 ან უფრო მაღალი
 • კარგი ინტერნეტი
 • ზუმის აპლიკაცია

კურსზე ისწვალით:

 • კონსტიტუციური სამართალი / Constitutional law
 • სისხლის სამართალი / Criminal law
 • ევროპული სამართალი / European Law
 • საერთაშორისო სამართალი / International law
 • ადამიანის უფლებები / Human Rights

კურსის მიზანია, რომ თქვენ შეძლოთ:

 • იურიდიული ტექსტების  გაგება სხვადასხვაგვარი იურიდიული ტექსტების წაკითხვის გზით. ეს ტექსტები მოიცავს ამონარიდებს იურიდიული სახელმძღვანელოებიდან, ამონარიდებს საკანონმდებლო აქტებიდან, კონვენციებიდან, სასამართლო გადაწყვეტილებებიდან და სხვა.
 • სამართლებრივი ინგლისურის საუბრის უკეთესად გაგება სსხვადასხვა მოსასმენი სავარჯიშოების მეშვეობით.
 • სამართლებრივი წერის უნარების განვითარება სხვადასხვა სავარჯიშოების მეშვეობით.
 • საუბრისას იურიდიული ტერმინილოგიის (ფრაზები, სიტყათაშეთანხმებები და სხვა) ეფექტურად გამოყენება სხვადასხვა სასაუბრო სავარჯიშოების მეშვეობით. ეს სავარჯიშოები მოიცავს როლურ თამაშებს, პრეზენტაციებს, დისკუსიებს, ინტერვიუებსა და სხვა.

ჩვენ ვასწავლით შემდეგი სახელმძღვანელოებით:

 • Karen M. Ross, Essential Legal English in Context: Understanding the Vocabulary of US Law and Government, New York University Press, 2019, Oxford University Press, 2013.
 • Amy Krois-Lindner, Matt Firth, TransLegal: Introduction to International Legal English, Cambridge University Press, 2008
 • The Federal Court System in the United States: An Introduction for Judges and Judicial Administrators in Other Countries, Judicial Service Office, Department of Program Services, 4th Edition, 2016
 • Philip Alston, Ryan Goodman, International Human Rights: The Successor to International Human Rights in Context, Oxford University Press, 2013
 • Alvyda Liuolienė, Regina Metiūnienė, Sigita Rackevičienė, English for Law and Communication, Mykolo Romerio Universitetas, 2016
 • YouTube ვიდეოები
 • ავთენტური მასალა

სერტიფიკატი

კურსის ბოლოს გაიცემა სერტიფიკატი, გამოცდის ჩაბარების საფუძველზე.

კურსზე ჩარიცხვა

კურსზე ჩარიცხვისთვის მოგვწერეთ ელ.ფოსტაზე - info@cll.ge ან დაგვირეკეთ ნომერზე - 995 551 28 00 26.