სისხლის სამართლის კურსი B1 დონისთვის

კურსის ხანგრძლივობა

 • ორი თვე – 16 გაკვეთილი
 • 8 აპრილი – 6 ივნისი 2024

კურსის განრიგი:

 • კვირაში ორჯერ
 • ორშაბათი & ხუთშაბათი
 • 13:00-14:30 (საქართველოს დრო – UTC+4)

კურსის ტიპი: 

ონლაინ გაკვეთილები

სტუდენტების რაოდენობა:

ჯგუფში არაუმეტეს 4 სტუდენტი

ღირებულება:

390 ლარი თვეში (8 გაკვეთილი)

ქვემოთ ჩამოთვილილი უნივერსიტეტის სუდენტებისთვის მოქმედებს სპეციალური ფასი – თვეში 320 ლარი:

 • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი
 • სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • შოთა მესხიას სახელობის ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
 • ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მოთხოვნები:

 • ინგლისურის დონე: B1
 • კარგი ინტერნეტი

კურსზე ისწვალება:

 • დანაშაულების სახეობები

 • დანაშაულის ელემენტები

 • დანაშაულის კატეგორიები

 • დანაშაულში მონაწილეობის ფორმები

 • სისხლის სამართლის პროცესის სტადიები

 • სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო

 • სისხლის სამართლის საერთაშორისო ტრიბუნალები

 • სისხლის სამართლის სიტყვები, ფრაზები, სიტყვათა შეთანხმებები

კურსის მოსალოდნელი შედეგები:

 • სტუდენტი შეძლებს სისხლის სამართალთან დაკავშირებული კანონმდებლობისა და ლიტერატურის გაგებასა და გააზრებას

 • სტუდენტი შეძლებს სისხლის სამართალთან დაკავშირებული საუბრის გაგებას

 • სტუდენტი განივითარებს სისხლის სამართალთან დაკავშირებულ საკითხებზე პრეზენტაციის უნარებს

 • სტუდენტი საუბრისას შეძლებს სისხლის სამართალთან დაკავშირებული სიტყვების, ფრაზების და სიტყვათა შეთანხმებების ეფექტურად გამოყენებას

ჩვენ ვასწავლით შემდეგი სახელმძღვანელოებით:

 • B. Sharon Byrd, Arthur B. Lady, Matthias Lemann: Introduction to Anglo-American Law & Language, C.H.Beck, 2021
 • Amy Krois-Lindner, Matt Firth, TransLegal: Introduction to International Legal English, Cambridge University Press, 2008
 • ავთენტური მასალა, მოძიებული ისეთი ვებგვერდებიდან, როგორიცაა, აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენი და სხვა.
 • YouTube ვიდეოები
 •  

სერტიფიკატი

კურსის ბოლოს გაიცემა სერტიფიკატი, გამოცდის ჩაბარების საფუძველზე.

კურსზე ჩარიცხვა

კურსზე ჩარიცხვისთვის მოგვწერეთ ელ.ფოსტაზე - info@cll.ge ან დაგვირეკეთ ნომერზე - 995 551 28 00 26.