სამართლებრივი წერის კურსი B2 და უფრო მაღალი დონისთვის

კურსის ხანგრძლივობა

 • ერთი თვე – 8 გაკვეთილი
 • ჯგუფი I – 10 აპრილი – 3 მაისი 2024
 • ჯგუფი II – 15 მასიი – 7 ივნისი 2024

კურსის განრიგი:

 • კვირაში ორჯერ
 • ოთხშაბათი & პარასკევი
 • 19:00-20:30 (საქართველოს დრო – UTC+4)

კურსის ტიპი: 

ონლაინ გაკვეთილები 

სტუდენტების რაოდენობა:

ჯგუფში არაუმეტეს 4 სტუდენტი

ღირებულება:

390 ლარი (8 გაკვეთილი)

ქვემოთ ჩამოთვილილი უნივერსიტეტის სუდენტებისთვის მოქმედებს სპეციალური ფასი – 320 ლარი:

 • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი
 • სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • შოთა მესხიას სახელობის ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
 • ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტე

მოთხოვნები

 • ინგლისურის დონე: B2
 • კარგი ინტერნეტი

კურსის თემატიკა

სამართლებრივი წერილების და მეილების შედგენა:

 • თარიღები: ამერიკული და ბრიტანული სტილი
 • მისალმება: მისალების ფრაზები; სიტუაციაზე მორგებული მისალმების ფორმები; მისალების ამერიკული და ბრიტანული სტილი
 • დამშვიდობება: დამშვიდობების ფრაზები; სიტუაციაზე მორგებული დამშვიდობების ფორმები; დამშვიდობების ამერიკული და ბრიტანული სტილი
 • სათაური: სათაურის მნიშვნელობა, სტრუქტურულად მისი განთავსების ადგილი (განსაკუთრებით ოფიციალურ წერილში); სწორი სათაურის შერჩევის მეთოდები
 • წერილის/მეილის ძირითადი ნაწილი: წერილის/მეილის მიზანი, ტონი, წყობა, სიცხადე, სიზუსტე, თანმიმდევრულობა, მოცულობა; წერილის/მეილის სტუქტურა; წერილის/მეილის შინაარსი (კონტენტი)

 • წერილის/მეილის შედგენისთვის აუცილებელი ტერმინები, ფრაზები, სიტყვათა შეთანხმებები

 • წერილის/მეილის შედგენის დროს დაშვებული შეცდომები და მათი თავიდან აცილება

კურსის მოსალოდნელი შედეგები:

 • მონაწილეები გაიფართოებენ ლექსიკას და გაეცნობიან გავრცელებულ იურიდიულ ფრაზებს, ტერმინებსა და სიტყვათა შეთანხმებებს, რომლებიც გამოიყენება სამართლებრივ კორესპონდენციაში

 • მონაწილეები დახვეწენ თავიანთი წერის უნარებს, ისწავლიან მკაფიო, ლაკონური დათანმიმდევრული სამართლებრივი კორესპონდენციის შექმნას

 • მონაწილეებს განუვითარდებათ ეფექტური კომუნიკაციის უნარები, რაც მათ საშუალებას მისცემსგადმოსცენ რთული სამართლებრივი კონცეფციები და ინფორმაცია სიცხადით და სიზუსტით

 • მონაწილეები გაიძლიერებენ დეტალებისადმი ყურადღების მიქცევის უნარს, რითაცუზრუნველყოფენ თარიღების, მისალმების, დასკვნითი განცხადებების და სხვა არსებითიკომპონენტების სიზუსტეს

 • მონაწილეები შეძლებენ თავიანთი კომუნიკაციის სტილის მორგებას სხვადასხვა აუდიტორიასა დაკონტექსტზე, იქნება ეს კომუნიკაცია კლიენტებთან, კოლეგებსა თუ სხვა დაინტერესებულ პირებთან

 • მონაწილეები გაიუმჯობესებენ კორექტირებისა და რედაქტირების უნარ-ჩვევებს, რაც მათ საშუალებასმისცემს დაადგინონ და გამოასწორონ წერისას დაშვებული შეცდომები

 • მონაწილეებს ჩამოუყალიბდებათ ნდობა საკუთარი შესაძლებლობების მიმართ, რაც მათ მისცემს შესაძლებლობას, რომ  უფრო ეფექტურად წარმართონ წერილობითი კომუნიკაცია

ჩვენ ვასწავლით შემდეგი სახელმძღვანელოებით:

 • Natasha Costello, Louise Kulbicki: Practical English Language Skill for Lawyers: Impoving Your Legal English, Routledge, 2023
 • Catherine Mason: The Lawyer’s English Language Coursebook, TOLES Legal, 3rd Edition, 2021
 • YouTube ვიდეოები
 • ავთენტური მასალა

სერტიფიკატი

კურსის ბოლოს გაიცემა სერტიფიკატი, გამოცდის ჩაბარების საფუძველზე.

კურსზე ჩარიცხვა

კურსზე ჩარიცხვისთვის მოგვწერეთ ელ.ფოსტაზე - info@cll.ge ან დაგვირეკეთ ნომერზე - 995 551 28 00 26.