სამართლებრივი გერმანულის ონლაინ კურსი – B1 დონისთვის

კურსის ხანგრძლივობა

20 სექტემბერი 2023 – 10 თებერვალი 2024 (5 თვე)

კურსის განრიგი:

 • კვირაში ორჯერ
 • ოთხშაბათი & შაბათი
 • 17:00 – 18:30 (საქართველოს დრო – UTC+4)

კურსის ტიპი:

ონლაინ გაკვეთილები Zoom-ის გამოყენებით

სტუდენტების რაოდენობა:

ჯგუფში არაუმეტეს 4 სტუდენტი

ღირებულება:

470 ლარი თვეში (8 გაკვეთილი)

ქვემოთ ჩამოთვილილი უნივერსიტეტის სუდენტებისთვის მოქმედებს სპეციალური ფასი – თვეში 390 ლარი:

 • გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი
 • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • შოთა მესხიას სახელობის ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
 • ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მოთხოვნები

 • გერმანულის დონე: B1 
 • კარგი ინტერნეტი
 • ზუმის აპლიკაცია

კურსზე ისწვალით:

 • შესავალი სამართალმცოდნეობაში / Einführung in das Recht
 • კონსტიტუციური სამართალი / Verfassungsrecht
 • ადამიანის უფლებები / Menschenrechte
 • ადმინისტრაციული სამართალი / Verwaltungsrecht
 • სისხლის სამართალი / Strafrecht
 • სამოქალაქო სამართალი Zivilrecht

კურსის მიზანია, რომ თქვენ შეძლოთ:

 • იურიდიული ტექსტების გაგება სხვადასხვაგვარი იურიდიული ტექსტების წაკითხვის გზით.
 • სამართლებრივი გერმანულის საუბრის გაგება სხვადასხვა მოსასმენი სავარჯიშოების მეშვეობით.
 • იურიდიული ტექსტების შედგენა იურიდიული წინადადდების ფორმულირების, საკანონმდებლო აქტების პერიფრაზირების, კაზუსების დამუშავებისა და გერმანული გამოცდების ნიმუშების (Musterklausuren) დაწერის გზით.
 • საუბრისას იურიდიული ტერმინილოგიის (ფრაზები, სიტყათაშეთანხმებები და სხვა) გამოყენება სხვადასხვა სასაუბრო სავარჯიშოების მეშვეობით. ეს სავარჯიშოები მოიცავს პრეზენტაციებს, დისკუსიებს, ჯგუფურ მუშაოებებს და სხვა.

ჩვენ ვასწავლით შემდეგი სახელმძღვანელოებით:

 • Lothar Bunn, Gabriel Kacik: Deutsch als Fremdsprache für Juristen: Lehr- und Lernmaterialien zum Zivilrecht, Waxmann, 2019

 • Heike Simon: Deutsche Rechtssprache: Ein Studien- und Arbeitsbuch mit Einführung in das deutsche Recht, 7. Auflage, C.H.BECK, 2022

 • Eter Chachanidze, Tamar Chakhnashvili: Rechtsdeutsch für Juristen, GIZ, 2013

 • YouTube ვიდეოები
 • ავთენტური მასალა

სერტიფიკატი

კურსის ბოლოს გაიცემა სერტიფიკატი, გამოცდის ჩაბარების საფუძველზე.

კურსზე ჩარიცხვა

კურსზე ჩარიცხვისთვის მოგვწერეთ ელ.ფოსტაზე - info@cll.ge ან დაგვირეკეთ ნომერზე - 995 551 28 00 26.