ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2023 წლის 12 ივნისს სამართლებრივი ენის ცენტრმა თანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმა ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან. მემორანდუმი მიზნად ისახავს ერთობლივი საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელებას.