ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2023 წლის 23 მარტს სამართლებრივი ენის ცენტრმა თანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან. მემორანდუმი მიზნად ისახავს ერთობლივი საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელებას.