შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

2023 წლის 05 აპრილს სამართლებრივი ენის ცენტრმა თანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმა შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტთან. მემორანდუმი მიზნად ისახავს ერთობლივი საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელებას.