სახელშეკრულებო სამართლის კურსი B1 დონისთვის

კურსის ხანგრძლივობა

 • ორი თვე – 16 გაკვეთილი
 • 8 აპრილი – 6 ივნისი 2024

კურსის განრიგი:

 • კვირაში ორჯერ
 • ორშაბათი & ხუთშაბათი
 • 17:00-18:30 (საქართველოს დრო – UTC+4)

კურსის ტიპი: 

ონლაინ გაკვეთილები

სტუდენტების რაოდენობა:

ჯგუფში არაუმეტეს 4 სტუდენტი

ღირებულება:

390 ლარი თვეში (8 გაკვეთილი)

ქვემოთ ჩამოთვილილი უნივერსიტეტის სუდენტებისთვის მოქმედებს სპეციალური ფასი – თვეში 320 ლარი:

 • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი
 • სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • შოთა მესხიას სახელობის ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
 • ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მოთხოვნები

 • ინგლისურის დონე: B1
 • კარგი ინტერნეტი

კურსზე ისწვალება:

 • ხელშეკრულების ელემენტები
 • ხელშეკრულების სტრუქტურა
 • ხელშეკრულების ცალკეული პირობები
 • არქაული სიტყვები
 • სახელშეკრულებო სამართლის სიტყვები, ფრაზები, სიტყვათა შეთანხმებები

კურსის მოსალოდნელი შედეგები

 • სტუდენტი შეძლებს ხელშეკრულებებისა და სახელშეკრულებო სამართალთან დაკავშირებული კანონმდებლობისა და ლიტერატურის გაგებასა და გააზრებას

 • სტუდენტი შეძლებს სახელშეკრულებო სამართალთან დაკავშირებული საუბრის გაგებას

 • სტუდენტი განივითარებს ხელშეკრულების შედგენის საბაზისო უნარებს

 • სტუდენტი საუბრისას შეძლებს სახელშკრულებო სამართალთან დაკავშირებული სიტყვების,ფრაზების და სიტყვათა შეთანხმებების ეფექტურად გამოყენებას

ჩვენ ვასწავლით შემდეგი სახელმძღვანელოებით:

 • Catherine Mason: The Lawyer’s English Language Coursebook, TOLES Legal, 3rd Edition, 2021
 • Catherine Mason, Natalie Canham: Advanced Legal English: English Law and English Legal Vocabulary to support International Lawyers taking an SQE course
 • Amy Krois-Lindner, Matt Firth, TransLegal: Introduction to International Legal English, Cambridge University Press, 2008
 • Amy Krois-Lindner, TransLegal: International Legal English, University Press, 2nd Edition, 2011
 • Catherine Mason: An Essential A-Z of Business Law, TOLES Legal, 2011
 • C.J. Hewetson: Listenings for Professional Legal English, TOLES Legal, 2013
 • Marc Roche: Master Legal Vocabulary & Terminology, IDM Business & Law, 2018
 • YouTube ვიდეოები
 • ავთენტური მასალა

სერტიფიკატი

კურსის ბოლოს გაიცემა სერტიფიკატი, გამოცდის ჩაბარების საფუძველზე.

კურსზე ჩარიცხვა

კურსზე ჩარიცხვისთვის მოგვწერეთ ელ.ფოსტაზე - info@cll.ge ან დაგვირეკეთ ნომერზე - 995 551 28 00 26.